سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

 کانال سروش

کانال ایتا

 متولدین ماه

اردوی تفریحی ورزشی بانک صنعت و معدن با حضور دانش آموزان دبیرستان در جهت شادی و نشاط بچه ها روز یکشنبه برگزار گردید. و دانش آموزان از امکانات ورزشی و تفریحی آن مجموعه استفاده کردند.


تاریخ انتشار: 1396/02/23


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 آمار بازدید ها