سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

 کانال سروش

کانال ایتا

 متولدین ماه

با اعلام نتایج امتحانات نوبت اول نفرات برتر این آزمونها در دی ماه مشخص شدند که عبارتند از : 

دهم انسانی :

رتبه اول امیر احمد عادلی    با معدل 68 / 19

رتبه دوم کوروش جعفری پور  با معدل 66/ 19

رتبه سوم امیر علی کریمی   با معدل 84 / 18

دهم ریاضی :

رتبه اول پارسا ثقفی              با معدل 55 / 19

رتبه دوم محمد حسین خرمی با معدل 76 / 17

رتبه سوم امیر حسین کمالی  با معدل 17 / 17

دهم تجربی :

رتبه اول فرحان رهبر زارع         با معدل 74 / 19

رتبه دوم مهدی خم ساز         با معدل 36/ 17

رتبه سوم مانی زرگر              با معدل 25 / 17

سوم ریاضی فیزیک :

رتبه اول هومن بهرامی نیا        با معدل 93 / 19

رتبه دوم محمد امین نوری زاده  بامعدل 83 / 18

رتبه سوم سینا امیری             با معدل 57 / 18

چهارم  ریاضی فیزیک :

رتبه برتر محمد فریاد رس         با معدل 03/ 18


تاریخ انتشار: 1395/11/05


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 آمار بازدید ها