سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

 کانال سروش

کانال ایتا

 متولدین ماه

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه اعلام شد

از میان 50 رای ماخوذه 48 رای قابل پذیرش و 2 رای باطله بود . و آراء افراد منتخب به شرح زیر است : نفر اول آقای محمد رضا رمضانی با 38 رای - نفرات دوم به صورت مشترک با 14 رای محمد جواد بلیاد و محمد حسین خرمی - نفر سوم با 13 رای محمد سینا درخان - و نفرات چهارم به صورت مشترک 12 رای محمد حسین قاصدی و فرحان رهبر زارع خاطر نشان میگردد افراد منتخب با شرکت در جلسات شورا نظرات خود در حوزه های مختلف مطرح و مشارکت فعال در اداره مدرسه خواهند داشت.


تاریخ انتشار: 1395/08/04


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 آمار بازدید ها