سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

 کانال سروش

کانال ایتا

 متولدین ماه

من یکی هستم از میان شما 

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:
    

الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:
آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی
2ـ استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجراي برنامه هاي درسي
3ـ ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان
4ـ تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ایجاد سازمانهای کار آفرین
5 ـ صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني موظف
6 ـ ايجاد حس رقابت بين كلاس ها در امر مشاركت در كارهاي مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )
7 ـ كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر

    

ب)  تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف:
شناسایی نقاط قوت و ضعف مدرسه از دید دانش آموزان ( باز خوردگیری )
2ـ مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان( ایده یابی و تصمیم سازی )
3ـ رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق ( تصمیم گیری )
4ـ مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
5 ـ تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
6- هم سوسازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت

شوراي تائيد صلاحيت
شورايي متشكل از معاون فرهنگي مدرسه ، مديريت داخلي مدرسه  ومسئول پايه كه وظيفه بررسي صلاحيت كانديداهاي مديريت كلاس و معاونين وي را بر عهده دارند

شوراي اجرايي
كادراجرايي وبرگزاركننده انتخابات مي باشد كه متشكل از معاون فرهنگي  ، مدير داخلي مدرسه ويك نماينده مستقل ازهرپايه كه نقش ناظرين صندوق را دارند خواهند بود .

شوراي داوري :
شورايي متشكل از مديريت  ، مديريت داخلي ، معاون فرهنگي و مسئولين پايه ها كه مسئوليت داوري در جشنواره شوراها را بر عهده دارند .

نماينده مستقل :
به  كسي گفته مي شود كه در فعاليت هاي انتخاباتي ذي نفع وجزو كانديداي مديريت كه توسط دانش آموزان معرفي مي گردد نباشد.

مديـــر
وظيفه برنامه ريزي ، هدايت و رهبري مجموعه فعاليت هاي مصوب شده درمعاونت هاي كلاس را(به بهترين شكل)درطول سال برعهده دارد.لازم به ذكر است كه مديران كلاس هابه صورت ماهانه جلساتي رابامديريت مدرسه جهت گزارش دهي و پيگيري مطالبات دانش آموزان كلاس خواهند داشت.


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 آمار بازدید ها