سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

 کانال سروش

کانال ایتا

 متولدین ماه

با توجه به برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی روز گذشته در دبیرستان سعادت اسامی منتخبین و اعضای علی البدل از کل آرا ء  به شرح زیر اعلام میگردد: 1. محمد رضا رمضانی 2. احسان احمدی 3. محمد جواد بلیاد 4. محمد حسین قاصدی 5. صابر بذرافشان 6. هومن بهرامی 7. محمد امین مظاهری


تاریخ انتشار: 1394/08/06


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 آمار بازدید ها