سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

 کانال سروش

کانال ایتا

 متولدین ماه

صبح امروز چهارشنبه امتحانات نوبت اول دبیرستان متوسطه دوم سعادت با نام و یاد خداوند رحمان و توکل به ایشان آغاز گردید . و پایه های مختلف آزمون خود را انجام دادند.  توفیق روز افزون برای همه دانش آموزان از خداوند متعال خواستاریم .


تاریخ انتشار: 1394/10/02


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 آمار بازدید ها